معرفی کتاب Venture Deals

Venture Deals: Be Smarter Than Your Lawyer and Venture Capitalist

Brad Feld,  Jason Mendelson

با پیدایش هر نسل از کارآفرینان، شکل قراردادهای بین سرمایه‌گذار و استارت‌آپ نیز دستخوش تغییراتی می‌شود. اما در کل، پایه و بنیاد این دست قراردادها همواره ثابت بوده و در طول زمان کامل‌تر گردیده است.

کتابی که قصد بر معرفی آن است، اطلاعات قابل اتکایی را با تمرکز بر قراردادهای صورت گرفته  بین سرمایه‌گذاران خطرپذیر و شرکت‌ها ارائه می‌دهد. نویسندگان، تجربه‌ای 20 ساله در تنظیم قراردادهای VCها داشته‌اند و کوشیده‌اند تا تجارب خود را طی 16 فصل در کتاب Venture Deals به اشتراک بگذارند.

در فصل نخست، بازیگران این حوزه شامل کارآفرینان، سرمایه‌گذاران خطرپذیر و فرشته، منتورها و حقوقدانان به خواننده معرفی شده‌اند. در فصول بعد، چگونگی افزایش یا جذب سرمایه، مفاهیم کلیدی و اصطلاحات اقتصادی مورد استفاده در Term Sheet از ارجحیت زمانی و رقیق‌شوندگی سهام تا حقوق سرمایه‌گذار و استارت‌آپ، به طور مفصل ارائه و در نهایت جدول سهام معرفی گردیده است.

کتاب مذکور همچنین به تمام شرایط قرارداد برای ابزارهایی مانند Convertible Debt و SAFE همچون تنزیل، نرخ بهره، سقف ارزشگذاری و مکانیسم تبدیل بدهی به سهام پرداخته است.

مسائل مهم مربوط به مذاکره بین سرمایه‌گذار و استارت‌آپ، افزایش سرمایه و نکات قابل توجه در جذب سرمایه برای راندهای مختلف نیز از مباحثی هستند که کتاب به آنها توجه ویژه نموده است. در پایان نیز قوانین و مراتب حقوقی که هر کارآفرین لازم است به آن واقف باشد، به تفصیل ارائه شده است.