پورتفولیو به تفکیک نوع سرمایه‌گذاری

استارتاپ‌های فعال پورتفولیو

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران طی سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلفی از سرمایه‌گذاری خطرپذیر ورود نموده است. استارتاپ‌های فعال در پورتفولیو که سرمایه‌گذاری به صورت مستقیم بر روی آنها صورت گرفته، سمت راست قابل مشاهده‌اند.

استارتاپ‌ها با سرمایه‌گذاری غیر مستقیم

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران همچنین با مشارکت در صندوق‌ها و شرکت‌های دیگر، به طور غیرمستقیم بر روی استارت‌آپ‌هایی که در این قسمت قابل رؤیت هستند، سرمایه‌گذاری نموده است.

استارتاپ‌های خارج شده از پورتفولیو

با توجه به فعالیت مستمر صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران در زمینه سرمایه‌گذاری خطرپذیر، از ابتدای فعالیت تاکنون، کسب و کارهای مختلفی در قالب سناریوهای زیر از پورتفولیوی صندوق خارج شده‌اند:

  • فروش سهام به کارآفرین
  • فروش سهام به سرمایه‌گذار
  • شکست پروژه

شرکت‌های سرمایه‌گذاری

شرکت‌های سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن حوزه و نوع فعالیت استارت‌آپ و ارزیابی دقیق آن از نظر تیمی، مالی، اهداف و چشم‌انداز، به تأمین مالی در قبال مشارکت و دریافت سهام با توجه به ارزش کسب و کار اقدام می‌نمایند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر پس از مشارکت به ارائه مشاوره، منتورینگ و همکاری همه‌جانبه با استارت‌آپ در راستای رشد و توسعه و دستیابی به درآمد و سودآوری نیز می‌پردازند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه بورسی

دستورالعمل تأسیس صندوق‌های جسورانه بورسی در سال 1394 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف جمع‌آوری منابع مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی در راستای تأمین مالی شرکت‌های نوپا و پروژه‌های نوآورانه به منظور توسعه و تجاری‌سازی آنها، به تصویب رسید. در مجموع، این صندوق‌ها بجای سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بهادار، به تأمین مالی شرکت‌ها با قابلیت رشد سریع می‌پردازند.

صندوق‌های پژوهش فناوری

صندوق‌های پژوهش فناوری به منظور همکاری، سرمایه‌گذاری و حمایت همه‌جانبه بخش خصوصی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، طی برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد شدند. این صندوق‌ها در زمینه اعطای تسهیلات به طرح‌های فناورانه، صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز مؤسسات پژوهشی و فناوری خصوصی، تأمین سرمایه برای طرح‌های نوآورانه و همچنین ارائه خدمات مالی و مشاوره‌ای به شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان به فعالیت می‌پردازند. 

شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری

شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری در کنار خدمات تأمین مالی می‌کوشند تا با در نظر گرفتن مقدار ریسک‌پذیری افراد حقیقی و حقوقی و میزان بازدهی مورد نظرشان، به انتخاب اوراق بهادار برای سبد سرمایه‌گذاری آنها بپردازند. شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری فاینتک که صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران با آن همکاری می‌نماید، به دو طریق به ارائه خدمات مالی مشغول است. روش نخست تأمین مالی استارت‌آپ‌های نوپا از طریق جذب سرمایه و روش دوم تأمین مالی شرکت‌های بالغ با انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه است.

شتابدهنده‌ها

شتابدهنده‌ها در مرحله سیدمانی استارت‌آپ‌ها می‌کوشند تا خدماتی مانند منتورینگ، آموزش، شبکه‌سازی و همچنین کمک به جذب سرمایه‌ راند A را به آنها ارائه نمایند. صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران در تلاش است تا با همکاری در این زمینه، نقش تأثیرگذاری در رشد و توسعه کسب و کارهای نوپا داشته باشد.