View in English
[ فرزندان توانای ایران در داخل کشور و مراکز علمی و فناوری دنیا مایه افتخار و مباهات هستند. مقام معظم رهبری ]    [ آينده ‌و اقتداركشور در دستان‌ علوم و فناوري‌هاي جديد است ]    [ گزارش وضعيت علمي، فناوري و نوآوري كشور ]    [ مقام معظم رهبري: شركت‌هاي دانش‌بنيان يكي از بهترين مظاهر و موثرترين مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي است. ]    

خدمات و تسهيلات > معرفي
 


تسهيلات نوين مالي صندوق در راه‌اندازي كسب و كار

صندوق توسعه تكنولوژي با برسي خدمات نوين مالي در سراسر دنيا، الگوهايي براي ارايه خدمات مالي جهت راه‌اندازي كسب و كار تدوين نموده است كه ضمن ريسك‌پذير بودن، با هدف تمركز براي راه‌اندازي يا توسعه‌ي كسب و كار ارايه مي‌شوند. يكي از اين خدمات كه فرآيندهاي اجرايي آن توسط صندوق تدوين شده است، وام Mezzanine مي‌باشد. ارايه‌دهنده‌ي اين وام كه به صورت ريسك‌پذير ارايه مي‌شود‌، در سود و زيان طرح شريك است، وثيقه‌ي دريافتي براي آن سهام طرح است و با بازپرداخت اقساط وام، براي بلند مدت در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري باقي نمي‌ماند.
يك علت نام‌گذاري اين وام به اسم Mezzanine (ميانه، نيمه) آن است كه ريسك اين وام در ميانه¬ي ريسك‌ها قراردارد، چرا كه كمتر از ريسكي است كه سرمايه‌گذاران قبول مي‌كنند و در عين حال، بيشتر از ريسك قابل پذيرش توسط بانك‌ها، براي اعطاي وام است، در اعطاي وام، بانك‌ها مستقل از اينكه كسب و كار موفق بوده است و يا نه اين حق قانوني را دارند كه در صورت عدم بازپرداخت اقساط وام، از محل وثيقه‌هاي دريافتي، وام خود را وصول نمايند. در حاليكه در اين روش تامين مالي، بازگشت سرمايه به موفقيت كسب و كار و سودآوري آن بستگي دارد و نهاد وام‌دهنده تمام تلاش خود را براي موفقيت كسب و كار مي‌نمايد. يك وجه تسميه‌ي ديگر نيز براي اين وام قابل تصور است و آن از اين جهت است كه اين وام در دوران‌ رشد شركت‌ها به آنها اختصاص مي‌يابد، در جايي كه دوران آغازين راه‌اندازي را با سرمايه‌گذاري ريسك‌پذير طي نموده‌اند و در عين حال هنوز به ثبات و گسترش عمومي در سطح كسب و كار، تا آنجا كه بتوانند با تكيه بر دارايي‌هاي خود وام دريافت كنند، دست نيافته‌اند. توسعه‌ي كسب وكارهاي مبتني بر ريسك و رشد بي‌سابقه‌ي كسب و كارهاي كوچك و متوسط، محرك اصلي توسعه‌ي اين نوع از خدمات مالي بوده است. با تكيه بر اين وام، هيچ كسب و كاري كه توانمندي رشد و توسعه و قابليت مديريتي آن را داشته باشد، به دليل فراهم نبودن منابع مالي و ضمانت‌هاي مورد نياز، از رشد و توسعه‌ي كسب و كار عقب نمي‌ماند، اين رشد ممكن است ايجاد يك كسب و كار جديد، توسعه‌ي يك محصول جديد، ورود در يك بازار جديد، خريد يك كسب و كار مكمل و يا بهبود بهره‌وري از روش‌هاي مختلف باشد.
اين خدمات مالي، مشكل كسب و كارهاي كوچك و متوسطي كه سه تا چهار سال از دوران راه‌اندازي پشت سرگذاشته‌اند، اما نمي‌توانند سرمايه‌ي مورد نياز براي رشد خود را تامين كنند، حل مي‌كند. براي بسياري از اين كسب و كارها، دسترسي به وام‌هاي بلند مدت و كم‌بهره ميسر نمي‌باشد، در اين شرايط سرمايه‌‌گذاران و يا بانك ممكن است شرايط غيرقابل پذيرشي از نظر درصد سود مورد انتظار و يا درصد مالكيت شركت پيش¬روي سرمايه‌گذاران بگذارند كه قابل پذيرش نباشد. در اين شرايط وام Mezzanine بدون آنكه شرايط دست و پاگيري مانند وثيقه را بر گيرندگان وام تحميل نمايد و يا آنكه انتظار داشته باشد كه دربلند مدت در سهام شركت مشاركت داشته باشد، منابع مالي مورد نياز را در اختيار قرض‌گيرنده قرار مي‌دهد.
وام‌هاي Mezzanine در سال 2005 با يك رشد 296 درصدي به 12.5 ميليارد دلار رسيد كه علت اصلي آن، ورود بانك‌ها به اين عرصه بود كه تا سال 2004، نقش چنداني در آن نداشتند. هم‌اكنون اين خدمات مالي يكي از رو به رشد ترين خدمات در عرصه‌ي بين‌المللي مي‌باشد كه موجب شده است فرصت‌هاي كسب و كار با سهولت بيشتري توسط كارآفرينان به كسب و كارهاي با ارزش افزوده‌ي بالا تبديل شوند.
همچنين اين صندوق در كنار خدمات مورد اشاره در فوق، قابليت ارايه‌ي خدمات ذيل را نيز در حوزه‌ هاي زير دارد:


خدمات حوزه‌ي مالي و سرمايه گذاري

تحليل مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري
 • مديريت و برنامه ريزي سرمايه گذاري طرح در سرمايه‌گذاري ثابت، درگردش و توسعه‌اي
 • مديريت مالي طرح در دوران ساخت و ارايه بهينه ترين سناريو جهت انجام هزينه‌هاي طرح
 • ارايه تحليل اوليه از عملکرد مالي طرح (IRR، NPV و غيره) در دوره 10 ساله
 • تحليل ريسک سرمايه‌گذاري نسبت به تغيير پارامترهاي مختلف سرمايه‌گذاري و عملياتي
 • ارزيابي اقتصادي طرح و آماده‌سازي گزارشات لازم جهت ارايه به بانك
مشاوره‌ي تامين مالي و مديريت مالي
 • بررسي جريان نقدي سازمان و تحليل بهترين منابع تامين مالي
 • بررسي كليه‌ي گزينه‌هاي ممكن در تامين مالي و ارايه‌ي بهترين سناريوي تامين مالي از منابع مرتبط
 • جذب سرمايه‌گذار و مشاركت در طرح‌هاي توسعه
 • طراحي خدمات مالي براي توسعه‌ي شبكه‌ي فروش محصولات
در عين حال با توجه به شبكه‌اي از همكاران تخصصي مانند موسسه‌ي مشاوره و تحليل كسب و كار (ايباكو)، موسسه توسعه فناوري نخبگان، پارك فناوري پرديس كه اين صندوق در كنار خود گرد آورده است، قابليت ارايه‌ي خدمات ذيل نيز در حوزه‌هاي بازار و تكنولوژي وجود دارد.


خدمات حوزه‌ي بازار

مطالعات بازار و ارايه فرصت‌هاي توسعه مبتني بر مزيت‌هاي بازار
 • تقسيم بندي بازار محصول از نظر نوع مشتريان، حوزه صنعت، نوع دسترسي و موقعيت جغرافيايي
 • مشخص کردن اندازه و جذابيت بازار (عرضه، تقاضا، رشد مصرف، عوامل موثر و...) در بازار داخلي و بين المللي در تقسيم‌هاي ذکر شده.
  • بالانس عرضه و تقاضا در بازارهاي مختلف و تحليل پتانسيل بازار (آسيا، اروپا، خاورميانه و ايران)
  • تحليل مزيت رقابتي فروش در بازار داخل کشور و بازارهاي بين‌المللي (قيمت، کيفيت، برند، ايجاد کانال فروش و غيره)
 • انتخاب حوزه‌هاي تمرکز بازار (نوع محصول، حوزه صنعت) بر اساس تطبيق جذابيت‌هاي موجود و توانمندي‌ها و استراتژي‌هاي بنگاه
 • مشخص کردن مشتريان عمده، معيارهاي تصميم گيري و انتخاب آنها (ارزش براي مشتري) و راه‌هاي دسترسي به آنها (تحليل کانال‌هاي بازار و فروش)
 • تحليل موانع ورود در هرکدام از بازارهاي منتخب (تکنولوژي، سرمايه، کانال‌هاي بازار، پذيرش مشتري، جايگاه رقبا)
 • بررسي شرايط قيمت محصول
  • تحليل پارامترهاي موثر بر قيمت و روند تغيير آنها در آينده، محصولات داراي مواد اوليه مشابه، کشش بازار در محصولات نهايي،
  • پيش‌بيني سناريو تغيير قيمت در بازارهاي مختلف در 5 سال آينده (بر اساس تحليل عرضه، تقاضا و نيز پارامترهاي موثر)
  • بررسي روند تغيير قيمت در بازار داخل کشور و پيش‌بيني تغييرات قيمت طي سال‌هاي بهره‌برداري و فروش محصول
 • پيشنهاد راهکار نفوذ در بازار (داخلي و بين‌المللي) و تخمين سهم بازار بر اساس محرک‌هاي اصلي مزيت‌هاي رقابتي محصول در هرکدام از بازارها
 • ارايه ظرفيت پيشنهادي توليد محصول با توجه به ملاحظات و بررسي‌هاي فوق
تحليل ساختاري کسب و کار محصول
 • ترسيم نقشه صنعت (Big Map) مشتمل بر توليد کنندگان، وارد کنندگان، توزيع کنندگان، مصرف کنندگان در طيف محصولات مورد نظر
 • نيازسنجي مشتريان
  • تحليل و شناسايي موارد ارزش براي مشتري (Value for Customer)
 • تحليل مزيت رقابتي براي محصول
  • مزيت قيمت تمام شده، مزيت تکنولوژي و مزيت دسترسي به بازار
 • سناريوهاي کسب و حفظ موقعيت رقابتي
 • شناسايي و پيشنهاد حوزه‌هاي تمرکز
 • جمع بندي نتايج فوق و ارايه تجزيه و تحليل هزينه – عملكرد (Cost- Performance) براي کسب سهم بازار بيشتر در با محصولات مشابه،
 • جمع بندي و ارايه پيشنهادات ذيل
  • راهکارهاي حفظ موقعيت رقابتي
  • تحکيم دسترسي به کانال‌هاي بازار
  • ملزومات ايجاد توانمندي داخلي
استراتژي‌ توسعه‌ي بازار بر اساس فرصت‌هاي مکمل در زنجيره ارزش
 • ترسيم نقشه زنجيره ارزش محصول و شناسايي موقعيت بنگاه مورد نظر در آن (تامين کنندگان مواد اوليه، مشتريان بنگاه، شبکه زنجيره ارزش بنگاه)
 • بررسي توانمندي‌ها و استراتژي‌هاي بنگاه براي ورود به يک بازار جديد
 • شناسايي فرصت‌هاي مکمل موجود با توجه به جمع بندي فوق
 • تحليل و مطالعه بازار براي فرصتهاي شناسايي شده و انتخاب فرصت‌هاي جذاب
 • استراتژي‌هاي دسترسي و اکتساب فرصت‌هاي منتخب
  • ايجاد يک شرکت مستقل
  • تشکيل شراکت استراتژيک با اهداف: کسب بازار داخل، دسترسي به بازارهاي جهاني، دسترسي به تکنولوژي


خدمات حوزه‌ي فني و تكنولوژي

ارزيابي فني (Technology Evaluation)
 • ارزيابي و مقايسه تکنولوژي‌هاي مختلف با توجه به:
  • راندمان توليد، هزينه تمام شده توليد، ميزان مصرف انرژي، ملاحظات زيست محيطي و غيره
 • بررسي منابع تامين تکنولوژي (ليسانسورها و يا تامين کنندگان ماشين آلات اصلي) و محدوديت‌هاي ممکن براي اخذ آن
 • ارايه پيشنهاد جهت اخذ ليسانس مورد نياز
 • تحليل پيچيدگي فرآيند و يا خط توليد جهت بهينه کردن خريد تجهيزات و ماشين آلات از تامين کنندگان داخلي و خارجي
تامين تكنولوژي و ماشين‌‌آلات (Technology Sourcing)
 • مذاكره‌ي خريد ماشين‌آلات، برقراري ارتباط با فروشندگان و دريافت پيشنهادات قيمت از توليدكنندگان مختلف
 • بررسي سناريوهاي مختلف خريد و پيشنهاد سناريوهاي بهينه‌ي خريد
 • بررسي امكان خريد ماشين‌آلات دست دوم
 • بررسي امكان تامين بخشي از خط توليد توسط توليدكنندگان داخلي در راستاي كاهش هزينه
 • بررسي امكان ايجاد همكاري‌هاي مشترك فني (Technical Collaboration) با شركت‌هاي معتبر دنيا
 • امكان تامين دانش فني و بهره مندي از مشاوره تخصصي از طريق شبكه‌هاي بين‌المللي متخصصان فردي و افراد با سابقه در آن صنعت


خدمات حوزه‌ي توانمند سازي
 • حوزه مديريت
 • حوزه مالي و حسابداري
 • حوزه حقوقي

3.7/5 امتياز (15)